Gay Quốc gia Rank: 64 / 193

Tokyo Rainbow Pride 2023 "là sự kiện truyền bá sự tồn tại của các nhóm thiểu số giới tính như LGBTQ đến xã hội và tôn vinh" sự đa dạng của "giới tính" và "cuộc sống" "do tổ chức phi lợi nhuận Tokyo Rainbow Pride tổ chức.

(Tham khảo) Mục đích các hoạt động của Tokyo Rainbow Pride
"Tokyo Rainbow Pride, một tổ chức phi lợi nhuận được chỉ định", có phương châm là "có thể, vui vẻ và chào đón" và tất cả mọi người, bất kể khuynh hướng tình dục hay bản dạng giới, sẽ sống tích cực với niềm tự hào theo cách riêng của họ. Hạnh phúc bạn có thể! Chúng tôi đang hướng tới hiện thực hóa một xã hội mới.

Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện |

 Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com