Nếu bạn đang nhìn Toledo, bạn muốn nhìn sang Đồi Ottawa. Khu phố này là khu dân cư LGBT nhiều nhất trong số các khu dân cư LGBT khác nhau của khu vực. Dân số của Ottawa Hills chủ yếu là người lớn tuổi, nhưng nó được biết đến với khu học chánh xuất sắc.

Cập nhật các sự kiện đồng tính ở Toledo | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com