Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Anh Đen Pride (London) 2021

UK Black Pride là tổ chức dẫn đầu cộng đồng của Anh dành cho những người LGBT, Châu Phi, Châu Á và Caribê, gia đình và những người ủng hộ
UK Black Pride khuyến khích sự đoàn kết và hợp tác giữa tất cả những người da đen ở châu Phi, châu Á, Caribê, Trung Đông và châu Mỹ Latin, cũng như bạn bè và gia đình của họ, những người xác định là Lesbian, Gay, lưỡng tính hoặc chuyển giới.

Tổ chức này cam kết tổ chức lễ kỷ niệm hàng năm “Black Pride”, cũng như tổ chức một loạt các hoạt động trong suốt cả năm ở và xung quanh Vương quốc Anh, đồng thời thúc đẩy và ủng hộ tinh thần, cảm xúc, sức khỏe trí tuệ và hạnh phúc của tất cả các cộng đồng liên quan. Mục tiêu của chúng tôi là nuôi dưỡng, trình bày và kỷ niệm văn hóa LGBT đen thông qua giáo dục, nghệ thuật, các sự kiện văn hóa và vận động.


Trang web chinh thưc
Vẫn cập nhật với các sự kiện ở London
|


Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.