Gay Quốc gia Rank: 3 / 193

Victoria Pride 2023
Cuộc diễu hành năm nay lớn hơn bao giờ hết, với hơn 100 mục nhập đầy màu sắc, hàng nghìn người diễu hành và hơn 40,000 khán giả thể hiện Niềm tự hào và tình đoàn kết của họ với cộng đồng 2SLGBTQIA +.
Trang web chinh thưc

Vẫn cập nhật với các sự kiện ở Canada | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com