Gay Quốc gia Rank: 1 / 193

Cuộc diễu hành Bình đẳng đã được diễu hành trên các đường phố của Warsaw từ năm 2001. Ban đầu, một cuộc biểu tình nhỏ theo thời gian đã trở thành ngày lễ quan trọng nhất của tất cả những người mà tự do, bình đẳng và khoan dung lẫn nhau là những giá trị tối quan trọng. Cuộc diễu hành Bình đẳng đương đại đã có hơn hai mươi năm lịch sử, góp phần tạo nên hình dáng và đặc điểm độc đáo của nó.
Trang web chinh thưc

Cập nhật các sự kiện trong blackpool | Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com