Những người đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (LGBT) ở bang Tây Virginia của Hoa Kỳ phải đối mặt với những thách thức pháp lý mà những người không phải LGBT phải đối mặt. Hoạt động tình dục đồng giới là hợp pháp từ năm 1976, và hôn nhân đồng giới đã được công nhận từ tháng 2014 năm XNUMX. Các đạo luật của Tây Virginia không đề cập đến sự phân biệt đối xử do khuynh hướng tình dục hoặc bản dạng giới; tuy nhiên, phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tại Quận Bostock kiện Clayton cho rằng việc phân biệt đối xử trong việc làm đối với người LGBT là bất hợp pháp. Xếp hạng Gayout - từ 0 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com