Chỉ cần phía bắc của Bắc Dakota, bạn sẽ tìm thấy thủ đô của các đồng cỏ Canada: Winnipeg. Thị trấn này khoảng 700,000 có một cảm giác thị trấn decidedly nhỏ, nhưng với bùng nổ của cảnh văn hóa, có nhiều để xem và làm ở đây hơn bao giờ hết. Những cảnh đồng tính ở đây là không, tuy nhiên, lớn cả. Chỉ có ba thanh gay và là niềm tự hào đồng tính đầu tiên ở đây đã không diễn ra cho đến khi 1987 (gần như 15 năm sau đó hơn so với hầu hết các thành phố Bắc Mỹ). Trong khi ở đây, hãy chắc chắn kiểm tra các Forks lịch sử khu vực bờ sông và thị trường và vẻ đẹp của Esplanade Riel / Provencher Bridge.

Vẫn cập nhật với sự kiện đồng tính ở Winnipeg |


Xếp hạng Gayout - từ 3 xếp hạng.
Địa chỉ IP này bị giới hạn.
Booking.com